top of page
Pierwsze dwa tygodnie za darmo!!! Wypróbuj kurs, zanim zapłacisz.

Jakie nabierzesz  kompetencje?

W początkowym etapie nauki student poznaje alfabet, liczby, podstawowe słownictwo i zagadnienia gramatyczne. Uczy się, jak się przedstawić i podać swoje dane osobowe. Potrafi prowadzić krótkie, proste rozmowy dotyczące wydarzeń z życia codziennego jak zakupy, zamawianie w restauracji, wizyta u lekarza i tak dalej.

W późniejszym etapie nauki słownictwo znacznie się rozszerza. Student zna już podstawowe czasy i opanowuje bardziej skomplikowane zagadnienia gramatyczne, co pozwala mu na prowadzenie dłuższych i bardziej precyzyjnych rozmów. Student uczy się zwrotów i często używanych idiomów dotyczących życia codziennego. Potrafi zadać proste pytania i przekazywać swoje myśli zarówno w mowie, jak i w piśmie.  

bottom of page