top of page

Liczebniki Porządkowe w Angielskim / Ordinal Numbers

Zaktualizowano: 25 mar

Liczebniki porządkowe określają kolejność osób i rzeczy. Odpowiadają na pytanie „który z kolei?” Liczebniki porządkowe w angielskim tworzymy w prosty sposób.

 

Pierwsze trzy to wyjątki, musimy się więc nauczyć ich na pamięć.

first pierwszy

second drugi

third trzeci

 

Wszystkie pozostałe tworzymy przez dodanie do liczebnika głównego końcówki "th".

fourth czwarty

fifth piąty

sixth szósty

seventh siódmy

eighth ósmy

ninth dziewiąty

tenth dziesiąty

eleventh jedenasty

twelfth dwunasty

fifteenth piętnasty

twentieth dwudziesty

twenty first dwudziesty pierwszy

twenty second dwudziesty drugi

twenty third dwudziesty trzeci

twenty fourth dwudziesty czwarty

twenty fifth dwudziesty piaty

 

Niektóre liczebniki po dodaniu końcówki "th"zmieniają pisownie.

five fifth

eight eighth

nine ninth

twelve twelfth


 

Wszystkie liczebniki dziesiętne tracą końcową literę "y", a zamiast "th", dodajemy do nich końcówkę "ieth".

twent/y twentieth dwudziesty

thirt/y thirtieth trzydziesty

fort/y fortieth czterdziesty

fift/y fiftieth pięćdziesiąty

sixt/y sixtieth sześćdziesiąty

sevent/y seventieth siedemdziesiąty

eight/y eightieth osiemdziesiąty

ninet/y ninetieth dziewięćdziesiąty


 

Skróty

first = 1st

second = 2nd

third = 3rd

fourth = 4th

fifth = 5th

sixth = 6th

seventh = 7th

eighth = 8th

ninth = 9th

tenth = 10th


I tak dalej ......

70 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page